/Avís legal
Avís legal 2018-04-27T10:44:30+00:00

Avís legal

  1. Informació corporativa

By virtue of the obligations established by Law 34/2002 on Information Society and Electronic Commerce Services, the information of this website is owned by Jordi Verdura Ribas, with NIF 77610544B with address in Sant Josep 30, 2 -, 08370 Calella, (Barcelona) and with the following contact details: +34607911352 / info@dance-socks.com

  1. Protecció de continguts

L’usuari reconeix i accepta que tota la propietat industrial i intel·lectual drets sobre els continguts i/o altres elements inserits per Jordi Verdura Ribas en aquest lloc web (incloent, però no limitat a, tots els elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc o de “mirar i sentir”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Jordi Verdura Ribas i/o a qui s’han transferit drets de tercers.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de aquests drets pels seus propietaris, llevat que expressament indiqui el contrari. Els termes i condicions d’ús del lloc web no permeten als usuaris cap altre dret a utilitzar, modificar, explotar, reproduir, distribuir i comunicar públicament el lloc web i/o els seus continguts diferents dels expressament establertes.

Queda prohibida la utilització d’elements, seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució finalitats comercials o lucratius, així com seva modificació, alteració, descompilació o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de l’anterior, si el partit de l’usuari o un tercer consideri que qualsevol contingut del lloc web poden violar els drets de propietat intel·lectual, we cal demanar-li Notificar tan aviat com sigui possible.

  1. Accés i ús del lloc web

Tant l’accés a la web i l’ús no consentit de la informació continguda és responsabilitat exclusiva de qui fer-ho.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informacions i dades del lloc web d’acord amb les presents condicions, termes i condicions, amb la normativa aplicable i amb els bons costums i ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes que són il legals, prohibit o contra aquells establerts en la mateixa, lesius dels drets i interessos de Jordi Verdura Ribas, altres usuaris, tercers o altrament pot malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix pels usuaris.

Jordi Verdura Ribas no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús o d’incompliment d’aquestes condicions, termes i condicions i no serà responsable dels errors de seguretat que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a resultat de : (i) la presència de virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitza per connectar amb els serveis i productes oferts per Jordi Verdura Ribas a través del seu lloc web; (Ii) mal funcionament de navegador; (Iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

  1. Enllaços a tercers

En aquest lloc web pot utilitzar enllaços a altres pàgines o llocs web. Jordi Verdura Ribas no és responsable de les mesures de contingut o de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual podreu accedir des de la web, llocs als quals accedeix a l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

A més, l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des Jordi Verdura Ribas lloc Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari no està garantit, excloent Jordi Verdura Ribas de tota responsabilitat derivat dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per tot l’anterior.

  1. Xarxes socials

Us informem que Jordi Verdura Ribas pot tenir presència a les xarxes socials amb perfils de dance socks bcn. Tot el processament de les dades de les persones que seguir a les xarxes socials (i/o fer qualsevol enllaç o acció de connexió a través de xarxes socials) de les pàgines oficials de Jordi Verdura Ribas es regiran per aquest apartat, així com aquestes condicions d’ús, les polítiques de privacitat i normes d’accés que pertanyen a la social xarxa segons convingui en cada cas i acceptada prèviament per l’usuari.

Jordi Verdura Ribas tractarà les dades amb la finalitat de gestionar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo de Jordi Verdura Ribas activitats, productes o serveis, així com per qualsevol altre finalitat que la normativa de les xarxes socials permeten.

Es prohibeix publicar contingut:

-Que són suposadament il·legals per nacional, comunitari o normes internacionals o que porten fora activitats presumptament il·lícites o contravenir els principis de bona fe.

-Que violen els drets humans fonamentals, manca de deferència a la xarxa, molestar o pot generar opinions negatives en nostres usuaris o de tercers i en general qualsevol contingut que Jordi Verdura Ribas considera no adequats.

– I en general, que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, la protecció de menors, protecció d’ordre públic, la protecció d’intimitat, protecció dels consumidors i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Jordi Verdura Ribas es reserva el dret de retirar, sense avís previ, des de la web o la xarxa social corporativa, qualsevol contingut que consideri inadequat.

  1. Modificació dels termes i condicions d’ús, política de privacitat i protecció de dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-los a la nova legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, les presents condicions, termes i polítiques per a comprovar o verificar l’existència de canvis en el mateix , prenent com a referència la data de l’última actualització.